Definiții:

  date cu caracter personal  – orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

  prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operaţiune sau serie de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, păstrarea, restabilirea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;

Conform cerinţelor Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, modificată şi completată, COORDINATE SRL cu sediul în Municipiul Chișnău, str. Alexandru Bernardazzi nr. 38, Republica Moldova, telefon: +373 68 68 6000, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Datele sunt colectate în vederea furnizării produselor indicate pe site-ul www.privilegetuxedo.com, precum şi în scop de marketing.  

Sunteţi obligat să furnizaţi datele, acestea fiind necesare operaţiunilor de facturare şi livrare a produselor comandate. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea livrării bunurilor comandate.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi nu vor fi comunicate terţilor fără acordul prealabil al dumneavoastră.

Nu vă vom trimite nici un fel de informări, broşuri sau altă formă de publicitate fără acordul dumneavoastră.

Conform cerinţelor Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa str. Alexandru Bernardazzi, nr.38, Chișinău, sau prin email la: news@privilegetuxedo.com.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate. 

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.