Website-ul www.privilegetuxedo.com este operat de către COORDINATE SRL, societate înregistrată în Registrul de Stat la data de 16.01.2020 cu numărul de înregistrare 432919, cu sediul social în Municipiul Chișinău, strada Alexandru Bernardazzi, numărul 38, Republica Moldova, tel: +373 68 68 6000.

Prezentul document stabileşte termenii şi condiţiile în care puteţi utiliza site-ul www.privilegetuxedo.com De asemenea, accesul pe site se va face sub autoritatea termenilor şi condiţiilor prezentate în acest document.

Utilizarea site-ului ca vizitator, înregistrarea ca utilizator şi achiziţionarea produselor din gama oferită pe site presupun implicit acceptarea tacită şi fără rezerve a acestor termeni şi condiţii, cu toate consecinţele care reies din acestea. Utilizarea site-ului se va face cu scopul de a vizualiza produsele şi informaţiile despre acestea şi despre magazin, precum şi de a crea un cont care să servească la achiziţionarea produselor dorite. Utilizarea site-ului în alte scopuri decât cele menţionate este interzisă.

COORDINATE SRL poate aduce în orice moment modificări asupra conţinutului site-ului www.privilegetuxedo.com, modificări de structură şi accesibilitate, poate sista furnizarea informaţiilor pe site, fără a necesita un acord prealabil şi fără a acorda vreo notificare către utilizatori sau către terţe persoane.

Prezentul document se completează cu dispoziţiile prevăzute de Legea nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor.

Toate materialele postate pe acest site, şi site-ul în sine, sunt protejate de drepturi de autor, mărci comerciale şi/sau alte drepturi de proprietate intelectuală. Aceste materiale aparţin societăţii COORDINATE SRL sau filialelor sale, putând fi folosite cu permisiunea proprietarilor lor, numai în scop non-comercial.

Termenul de materiale vizează: fotografii, imagini, ilustraţii, texte, videoclipuri, clipuri audio, desene, logo-uri, mărci comerciale şi alte materiale conţinute în acest site, precum şi software-ul utilizat în proiectarea şi dezvoltarea site-ului.

Toate drepturile sunt rezervate, la nivel mondial. Numele şi marca Privilege Tuxedo, logo-ul Privilege Tuxedo şi toate celelalte mărci aferente, înregistrate sau nu, sunt mărci comerciale sau mărci de servicii ale COORDINATE SRL din Republica Moldova și în alte ţări.

Materialele conţinute în acest site sunt afişate numai pentru scopuri informaţionale şi promoţionale. Acest site este numai pentru uz privat, personal şi non-comercial. Descărcarea sau copierea materialelor de pe acest site este permisă numai pentru uz personal, non-comercial. Nu este permisă reproducerea (exceptând uzul personal, non-comercial), publicarea, transmiterea, distribuirea, afişarea, ştergerea, adăugarea, modificarea, crearea unor lucrări derivate, vinderea sau participarea la vânzarea oricăror materiale din conţinutul acestui site, al oricărui software aferent.

Orice altă utilizare a materialelor de pe acest site, inclusiv reproducerea în alte scopuri decât cel personal, non-comercial, modificarea, distribuirea sau republicarea, fără acordul prealabil, în scris, din partea COORDINATE SRL, este strict interzisă.